(COANEGRA) Neix l’associació Mercat Social Illes Balears

Neix l’associació Mercat Social Illes Balears

Publicat: 17 / jun / 2014  |  COANEGRA

Coanegra forma part de la nova Associació Mercat Social. Aquesta associació neix amb la voluntat de construir una xarxa social i econòmica entre les iniciatives de mercat social i els consumidors, per ajudar a articular un nou tipus de mercat que a més d’econòmic, tingui components de valors socials i ecològics, a més del foment del consum responsable. L’articulació d’aquest mercat social permeteria que les entitats o empreses puguin intercooperar per a satisfer necessitats, compartir recursos, augmentar la seva visibilitat, reduir costos en subministraments, afavorint un efecte multiplicador a les pròpies empreses cooperadores. Amb aquestes finalitats s’ha creat l’associació Mercat Social Illes Balears.

Podeu trobar més informació a: http://www.economiasolidaria.org/noticias/neix_mercat_social_illes_balears

Tags: