JPEG - 266.2 kB

COANEGRA PARTICIPA DISSABTE I DIUMENGE 21-22 DE MARÇ A LA PRIMERA FIRA MERCAT SOCIAL DE MALLORCA, A LA MISERICÒRDIA

Publicat: 19 / mar / 2015  |  COANEGRA

Per una producció, distribució, consum i finançament amb valors socials, ecològics i ètics

A les Illes Balears existeixen iniciatives empresarials que incorporen valors socials, ecològics i ètics a la seva activitat econòmica. Ens referim a:

 • Cooperatives, societats laborals i altres formes d’economia social.
 • Producció agrària ecològica i altres iniciatives econòmiques amb criteris de sostenibilitat ambiental.
 • Iniciatives d’economia solidària, inserció social i comerç just.
 • Entitats financeres amb criteris socials i ètics.
 • Xarxes de consum responsable.
 • Iniciatives de desenvolupament local.

A la vegada, una part de la ciutadania estaria disposada a participar d’una manera més activa en el suport a aquesta economia i a desenvolupar pautes de consum més responsables.

Lamentablement, moltes d’aquestes empreses i iniciatives són pràcticament ignorades per les administracions públiques i per la majoria dels mitjans de comunicació, són poc conegudes per l’opinió pública i fins i tot hi ha un gran desconeixement mutu entre els seus propis integrants.

Per què neix l’associació Mercat Social Illes Balears?

Mercat Social Illes Balears neix amb la voluntat de construir una xarxa social i econòmica entre les iniciatives del mercat social i els consumidors, per ajudar a articular un nou tipus de mercat amb valors socials i ecològics, que fomenti el consum responsable.

L’articulació d’aquest mercat social permetria que les entitats o empreses puguin incrementar la seva visibilitat pública i intercooperar per satisfer necessitats comunes i compartir recursos, afavorint el seu efecte multiplicador.

Mercat Social Illes Balears està formada per:

 • Federació de Cooperatives de les Illes Balears, que agrupa les cooperatives de treball associat, agroalimentàries i de consum
 • Xarxa d’Economia Alternativa i Solidària REAS Balears
 • Càritas Menorca
 • S’Altra Senalla
 • Entrepobles de Menorca
 • Cooperativa Coanegra
 • Ateneu Pere Mascaró
 • Sa Tenda Ecològica
 • GOB Menorca
 • Associació de Productors d’Agricultura Ecològica de Mallorca (APAEMA)
 • Associació de Productors d’Agricultura Ecològica de Menorca (APAEM)
 • Cooperativa San Crispin
 • Som Energia Menorca

La associació està oberta i convida a la participació a totes aquelles xarxes, empreses i altres iniciatives econòmiques que fan o volen fer possible aquesta manera d’entendre l’economia.

Què entenem per Mercat Social?

Per mercat social entenem una xarxa de persones, empreses, entitats, institucions i iniciatives que incorporen valors afegits socials en les seves decisions de consum, producció, distribució i finançament, amb l’objectiu de contribuir des de l’activitat econòmica a la construcció d’una societat basada en valors democràtics, ecològics i solidaris i en el benestar col•lectiu.

Aquests criteris es concreten en els següents objectius:

 • Primacia de les persones i de la finalitat social sobre el capital, la qual cosa es concreta en una gestió autònoma i transparent, democràtica i participativa.
 • Aplicació dels resultats obtinguts en funció del treball o servei aportat pels seus membres i de l’objecte social.
 • Promoció de la solidaritat interna i amb la societat, que afavoreixi el compromís amb el desenvolupament local, la igualtat d’oportunitats entre homes i dones, la cohesió social, la inserció de persones en risc d’exclusió social, la generació d’ocupació estable i de qualitat, la conciliació de la vida personal, familiar i laboral i la sostenibilitat ambiental.
 • Independència respecte als poders públics.

Qui pot formar part de Mercat Social Illes Balears?

Es poden integrar en el mercat social les empreses i iniciatives individuals o col•lectives productores i comercialitzadores de béns i serveis que adoptin els compromisos de criteris socials en la producció i distribució de productes i serveis, consum social intern i construcció col•lectiva del mercat social, i compleixen els criteris següents:

 • Economia social
 • Producció ecològica i sostenibilitat ambiental
 • Desenvolupament local
 • Gestió ètica